Update:   În urma evaluării documentației primite, este declarat ADMIS dosarul depus de Asociația ALADIN Deva, care a obținut 80 de puncte din 100.

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027, Prioritate: P08. „Creşterea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii învăţământului profesional şi tehnic” în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.5) Apel de proiecte: „Adaptarea serviciilor educaţionale adresate elevilor şi personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi”

Documente:

Rezultate finale selecție

Metodologie selecție parteneri

Anunț selecție parteneri