Oportunități pentru operatorii economici de a solicita clase de învățământ preuniversitar dual sau/și profesional PENTRU ANUL școlar 2023-2024

În atenția operatorilor economici!

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara susține dezvoltarea și promovarea învățământului dual și profesional.

Nevoia de performanță profesională și integrarea absolvenților pe piața muncii,  în contextul socio – economic actual, dezvoltarea parteneriatelor cu operatorii economici, atragerea de noi operatori economici care să investească  în formarea profesională a tinerilor prin învățământul profesional și dual, sunt priorități asumate de către echipa managerială a instituției noastre.

În acest context, informăm operatorii economici din județul Hunedoara, că în  conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 6689/2023, au oportunitatea ca în perioada 24 noiembrie – 8 decembrie 2023, să solicite clase de învățământ dual sau profesional prin completarea solicitărilor de școlarizare în învățământul dual și profesional (Anexa 6  și Anexa 7) la prezentul ordin.

Astfel, conform prevederilor din  Calendarul de stabilire a cifrei de școlarizare, operatorii economici interesați pentru formarea elevilor în învățământul preuniversitar dual sau profesional, vor parcurge următoarele etape: 

  1. Pentru învățământul preuniversitar dual:

Operatorii    economici   transmit   la   C.N.D.I.P.T.   și   la   Inspectoratul   Școlar Județean Hunedoara, pe adresele de email registratura.cndipt@gmail.com și  luiza.cioara@isj.hd.edu.ro, solicitările de școlarizare în învățământul preuniversitar dual pentru anul școlar 2024-2025, conform modelului din Anexa nr. 7 la O.M.E. nr. 6689/2023.

            Termen: 8 decembrie 2023

  1. Pentru învățământul profesional:

Operatorii  economici transmit pe adresele de email ale unităților de învățământ profesional și tehnic și la Inspectoratul   Școlar   Județean Hunedoara, pe adresa de email  luiza.cioara@isj.hd.edu.ro, solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025, conform modelului din Anexa nr. 6 la O.M.E. nr. 6689/2023.

Termen: 8 decembrie 2023

Solicitările în format editabil pot fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara sau de pe forumul instituției, prin accesarea linkului http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=7&t=29557&sid=cdfa13e3363413c23b6851082f409450

Doar împreună vom  reuşi  să creăm o legătură, între  diferite categorii de public ţintă, dar cu interese similare şi obiective convergente. care pot vedea, mai presus de orice, un ţel comun, acela de a proiecta  o ofertă de formare profesională care să corespundă nevoilor operatorilor economici și care să-ți găsească un corespondent pe piața muncii.

Documente: