Viziunea şcolii

    Dorind să contribuie la generarea înnoirii morale, cognitive şi tehnologice în societatea românească, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” este o organizaţie ce-şi propune drept viziune, cuvintele marelui filozof Seneca:

„Non scholae, sed vitae discimus”

(„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă vă pregătim“)

 Misiunea şcolii

    Școala își propune ca prin respectul egalității de șanse să ofere o educație de calitate centrată pe interesele elevilor, părinților, comunității, pe baza unui dialog deschis și flexibil.

    Organizaţia tinde ca în corelare cu politicile educaţionale la nivel naţional să formeze tinerii pentru viaţa socială și profesională, valorizându-i în trei dimensiuni esenţiale:

  1. Dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim indiferent de situația socială, etnie, conform aspirațiilor și aptitudinilor lor, astfel încât aceștia să se remarce prin ce știu și pot să facă, manifestând spirit inovator și angajament social, asumându-și responsabilități legate de binele lor și comun, ca viitori cetățeni ai unei Europe unite.
  2. Dobândirea de abilităţi şi competenţe specifice domeniilor de pregătire care să-i facă adaptabili la exigenţele crescânde ale pieţei forţei de muncă interne şi din Uniunea Europeană corelate cu cerințele unei societăți durabile.
  3. Pregătirea pentru a urma traseele profesionale de formare continuă pe tot parcursul vieţii.


Istoricul școlii

Mecanismul de sesizare anonimă a suspiciunilor și faptelor de violență