Date generale

Viziunea şcolii

Dorind să contribuie la generarea înnoirii morale, cognitive şi tehnologice în societatea românească, Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” este o organizaţie ce-şi propune drept viziune, cuvintele marelui filozof Seneca:

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS

(„Nu pentru şcoală ci pentru viaţă vă pregătim“)

 

Misiunea şcolii

Organizaţia tinde ca în corelare cu politicile educaţionale la nivel naţional să formeze tinerii pentru viaţa profesională, valorizându-i în două dimensiuni esenţiale:

 1. Dobândirea de abilităţi şi competenţe specifice domeniilor de pregătire care să-i facă adaptabili la exigenţele crescânde ale pieţei forţei de muncă interne şi din Uniunea Europeană
 2. Pregătirea pentru a urma traseele profesionale de formare continuă pe tot parcursul vieţii

 

Profilul actual al şcolii

Planul de şcolarizare cuprinde toate nivelele de pregătire, pornind de la învăţământul primar şi cel gimnazial şi continuând cu liceul tehnologic, cursuri de zi şi serale, școală profesională şi şcoală postliceală.

Pregătirea elevilor se realizează prin :

 • ciclul preprimar (clasa pregătitoare)
 • ciclul primar (clasele I-IV)
 • ciclul gimnazial (clsele V-VIII)
 • liceul (curs de zi)  este organizat pentru :
 • filiera tehnologică, profilul tehnic, cu următoarele calificări profesionale de nivel 3 :
 • Tehnician operator telematică
 • Tehnician în instalaţii electrice
 • Tehnician proiectan CAD
 • Tehnician operator tehnică de calcul
 • Tehnician electrotehnist
 • Tehnician transporturi
 • liceul (curs seral) este organizat tot pentru filiera tehnologică, profil tehnic şi calificările profesionale:
 • Tehnician electrotehnist
 • Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
 • Şcoala profesională calificarile Mecanic auto

        Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice

 

Pregătirea prin şcoli postliceale

 • şcoala postliceală de maiştri : - Maistru termoenergetică

                                                      - Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice

 • şcoală postliceală calificarea profesională: Tehnician instructor auto

        Tehnician electroenergetician

        Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii

        Tehnician designer vestimentar

Tehnician proiectant în construcţia de maşini

Se asigură pregătirea elevilor la nivel primar, prin clase pregătitoare și I-IV precum și la nivel gimnazial (clasele V-VIII).

 

Pregătirea elevilor la nivel primar, prin clase pregătitoare și I-IV precum și la nivel gimnazial (clasele V-VIII) se realizează în cadrul corpurilor 2 şi 3, cu adresele pe strada Scărişoara nr. 4, respectiv pe strada Bejan nr. 8.

 

Pregătindu-se cu cadre didactice a căror valoare este recunoscută prin rezultate, având la dispoziţie săli de clasă, laboratoare, sală  şi teren de sport, cabinet medical şi de logopedie, elevii de la clasele pregătitoare deprind prin joc tainele alfabetului şi socotitului pe care le consolidează apoi în şcoala primară şi le întregesc şi cu alte cunoştinţe.

Elevii beneficiază de îndrumare competenta pentru a-și efectua temele sau pentru a aprofunda materia predată în cadrul programului Şcoala după şcoală.

Odată cu terminarea clasei a IV-a, prin învăţământul gimnazial elevii parcurg următoarea etapă de formare având permanent alături colectivul de profesori care îi ajută să descifreze tainele diferitelor discipline şcolare. Prin metodele de învăţământ pe care le folosesc cadrele didactice reuşesc să-i atragă pe elevi spre „a învăţa”, integrând metodele clasice cu cele moderne.

Prin învăţământul liceal, alături de cunoştinţe de cultură generală şi de specialitate, elevii dobândesc şi deprinderi practice de muncă care să le dea posibilitatea de a se încadra în producţie ca muncitori de înaltă calificare, tehnicieni sau de a urma diferite forme ale învăţământului superior.