Istoric

La 1 iulie 1966, în temeiul Ordinului Ministrului Învăţământului nr.907/1965 a luat fiinţă pe lângă termocentrala Mintia “Grupul Şcolar Industrial Energetic” ce a  pregătit forţa de muncă din domeniul energetic dar şi din alte  sectoare de activitate din judeţul Hunedoara şi din judeţele limitrofe.

Denumirile purtate în decursul anilor au fost:

            1966: Grup Şcolar Industrial Energetic

            1975: Liceul de Electrotehnică

            1978: Liceul Industrial nr.2

            1991: Grup Şcolar Industrial Energetic

            2001: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”

Până în anul 2010 școala noastră a pregătit absolvenți de liceu tehnologic, școală profesională și de maiștri, domeniile prioritare de pregătire fiind: mecanic, electric, energetic.

Ţinând cont de faptul că începând cu anul şcolar 2010-2011 Structura Şcoala Generală „Andrei Mureşanu” s-a alăturat Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, şi oferta educaţională s-a întregit prin alăturarea învățământului primar și gimnazial.

 

Istoric calificări

Transformările înregistrate în organizarea şcolii au vizat atât schimbarea de denumire cât şi reorganizarea acesteia.

Reorganizarea a avut în vedere adaptarea ofertei şcolare la dinamica vieţii economice şi sociale. Astfel la înființare se școlariza pentru Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice și Maistru lăcătuș mecanic termoenergetic. A apărut apoi școala de ucenici: Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice, liceu seral Electroenergetică și Electrotehnică. La liceul de zi specializările au fost: Electroenergetică și Mecanoenergetică.

Cu trecerea anilor oferta educaţională s-a diversificat ajungându-se ca în etapa actuală să se şcolarizeze pentru toate nivelele de calificare.

Domeniile de calificare pentru nivele 2 şi 3 sunt: electric, mecanic, electronică şi automatizări, construcții, instalații și lucrări publice.

Se asigură şi pregătire prin şcolile postliceale (nivel 3 avansat), având şcoli postliceale şi şcoală de maiştri.

De asemenea se desfășoară cursuri de reconversie profesională în domeniul construcții, instalații și lucrări publice la mai multe calificări.